Bazar araşdırması

Biz ölkəmizin iqtisadi çiçəklənməsini hədəf götürərək, Azərbaycanda vergi mədəniyyətinin daha da inkişafı üçün fəaliyyət göstəririk. Vergi ödəyiciləri üçün şəffaf vergi siyasətinin təmin edilməsi bizim başlıca məqsədlərimizdəndir. Məhz buna görə də vergi və digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı təmasda fəaliyyət göstəririk. Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunmasına və öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsinə nail olmaq, eləcə də milli biznesin inkişafına töhvə vermək əsas vəzifəmizdir.

 

Xidmətlər